Ανακοινώσεις (4)

Ιουν 15 2020

Αποτελεσματική Προστασία των Εργαζομένων και των Επισκεπτών στα Γραφεία σας.

Η πρόσφατη εμπειρία από τον Covid-19 και η αβεβαιότητα που επικρατεί για την διάρκεια, την έκταση και την ένταση του φαινομένου, κάνει επιτακτική την ανάγκη αναζήτησης λύσεων για την προστασία κατ’ αρχή των εργαζομένων και κατ’ επέκταση των επισκεπτών.

Απρ 10 2020

Document Managemet System για Δήμους και Δημοτικές Επιχειρήσεις.

Οι Δήμοι και οι Δημοτικές Επιχειρήσεις καλούνται να υιοθετήσουν ψηφιακές τεχνολογίες τόσο στην εξυπηρέτηση των Πολιτών όσο και στην καθημερινή ροή των εργασιών τους.

Η παραλαβή, διαχείριση, διακίνηση και αρχειοθέτηση των εγγράφων είναι μια χρονοβόρα διαδικασία που εμπεριέχει κινδύνους τόσο από το χρόνο που γίνεται η επεξεργασία τους όσο και από την ασφάλεια φύλαξής τους.