Δημιουργία ηλεκτρονικών εγγράφων προσβάσιμων σε άτομα με απώλεια όρασης. Δημιουργία ηλεκτρονικών εγγράφων προσβάσιμων σε άτομα με απώλεια όρασης.

Έναρξη συνεργασίας με τον Οίκο Crawford Technologies

Δημιουργία ηλεκτρονικών εγγράφων προσβάσιμων σε άτομα με απώλεια όρασης.

Το λογισμικό AccessibilityNow® είναι μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα για τη δημιουργία και διαχείριση εγγράφων προσβάσιμων από άτομα με μειωμένη ή καθόλου όραση. Η πλατφόρμα διαθέτει υψηλού επιπέδου αυτοματισμούς και μπορεί να ενσωματωθεί σε οποιοδήποτε περιβάλλον.

Περιλαμβάνει λύσεις λογισμικού και ένα ευρύ φάσμα προσαρμοσμένων υπηρεσιών για την κάλυψη των αναγκών προσβασιμότητας στα έγγραφα όλων των οργανισμών, μεγάλων και μικρών, του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Αξιοποιώντας την τεχνητή νοημοσύνη και τον αυτοματισμό, η ολοκληρωμένη πλατφόρμα AccessibilityNow®  είναι ευέλικτη και υποστηρίζει τόσο τις απαιτήσεις επεξεργασίας των μεγάλου όγκου εγγράφων συναλλαγών (λογαριασμοί, ειδοποιήσεις, συμβόλαια, κλπ.) όσο και στατικά έγγραφα κάθε τύπου (εγκύκλιοι, ανακοινώσεις, αποφάσεις διοικητικών οργάνων, κανονισμοί, νόμοι, κλπ.).

by
Κατηγορία Τελευταία Νέα