Η Flex Systems είναι κορυφαίος πάροχος λύσεων αλληλογραφίας και εκτύπωσης. Η Flex Systems ιδρύθηκε το 1993 και είναι αφοσιωμένη στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων που ανταποκρίνονται στις απαιτητικές απαιτήσεις των εταιρειών που παράγουν ή επεξεργάζονται αλληλογραφία χρησιμοποιώντας οποιονδήποτε τύπο βάσης δεδομένων, εκτυπωτή ή εισαγωγέα. Η Flex Systems αναπτύσσει λογισμικό για τη διαχείριση λιστών maling, το σχεδιασμό και την εκτύπωση αλληλογραφίας και την επεξεργασία εγγράφων.

 

FlexSystems

FlexSystems FlexMail

Η σωστή καταγραφή των στοιχείων των πελατών σας αποτελεί ...

FlexSystems FlexStream

Η Papakosmas Datatechnika διαθέτει στην ελληνική αγορά, το ...